OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bolesław Nowak (tel. (77) 453 76 21) ogłasza, że dnia

 

31 stycznia 2020 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu, Ozimska 60 A, w sali nr 222, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 60,00 m2 (dwa pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój i przynależna piwnica), położonej: 46-040 Ozimek, Częstochowska 13/1, Ozimek, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW OP1O/00112208/1.

 

Suma oszacowania wynosi 88 800,00 zł, a cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 880,00 zł w gotówce lub przelewem-wpływ najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Położenie: