OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

23 stycznia 2020 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim w sali nr 4, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej zabudowaną działkę nr 27, obręb 53 o powierzchni 0,0409 ha. Działka zlokalizowana jest w oddaleniu od centrum miasta, w odległości ok. 23 km od centrum Warszawy. Teren częściowo wyłożony kostką, od wjazdu kratki ażurowe. Na działce liczne nasadzenia drzewek i krzewów ozdobnych. Działka zabudowana murowanym jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy 95,82 m2. W południowo-wschodniej części narożniku działki znajduje się blaszany garaż. Pod garażem wylana płyta betonowa. Na działce studnia. Infrastruktura: energia elektryczna, wodociąg miejski, kanalizacja miejska, gaz.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Sulejówek, przy ul. Kutrzeby 21.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim nr SI1M/00071413/1.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 428 971,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 321 728,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 42 897,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: