OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Monika Talarczyk (tel. (62) 757 28 41) ogłasza, że w dniu

 

19 lutego 2020 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kaliszu, mającego siedzibę przy al. Wolności 13, w sali nr 17, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 

Niezabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca dwie działki gruntu nr 2/53 i 2/55 o łącznej powierzchni 1 071 m2, położona w Kaliszu przy drodze wylotowej z miasta – ul. Warszawskiej 43b. Nieruchomość o kształcie regularnym o szerokości ok. 19,5 m i długości ok. 55,0 m,

należącej do: (…),

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kaliszu prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: KZ1A/00037644/2].

 

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 000,00 zł w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (62) 757 28 41.

 

 

 

Położenie: