OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Anna Musialska Kancelaria Komornicza nr IV w Trzebnicy ogłasza, że dnia

 

21 stycznia 2020 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy ul. Parkowa 4 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego: 55-110 Prusice, Dębnica 20 A/5, dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1W/00037173/1].

Z zapisów z księgi wieczystej wynika, że powierzchnia nieruchomości wynosi 59,6 m2, na którą składa się:

1. pokój – 11,3 m2

2. pokój – 11,3 m2

3. pokój – 11,0 m2

4. kuchnia – 10,5 m2

5. łazienka – 4,8 m2.

___________________

 

Razem: 48,9 m2

i pomieszczenie przynależne G-11 gospodarcze (garaż) – 10,7 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 5 500,00 zł w gotówce lub na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 we Wrocławiu

28 1020 5226 0000 6402 0450 1730

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: