OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

23 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51 - w sali nr 203, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomość gruntowa zabudowana w granicach działki nr 511 AM – 6 Południe o powierzchni 529 m2, regularnym kształcie, teren jest w pełni uzbrojony, zabudowany budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 152,90 m2,

należącej do dłużnika: (…) - w udziale 1/2.

 

Uwaga, Sąd uwzględnił skargę paulińską i uznał czynność prawną – umowę darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz (…) za bezskuteczną – Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu I Wydział Cywilny z dnia 19.04.2016 r. sygnatura akt I ACa 245/16,

położonej: 58-240 Piława Górna, ul. Liliowa 11/-, Piława Górna,   

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1D/00011327/0 [NKW: SW1D/00011327/0].

 

Suma oszacowania wynosi 206 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 137 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 20 600,00w gotówce, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (74) 831 27 22

 

Położenie: