OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 426/149 o powierzchni 0,2738 ha, zabudowaną budynkiem magazynowo-produkcyjnym z częścią mieszkalną o łącznej powierzchni użytkowej 524,55 m2, należącej do dłużnika (…), położonej w miejscowości Stawek 1, gm. Mikołajki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00036628/0 wraz z udziałem do 14/100 części w nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 426/154, dla której prowadzona jest księga wieczysta OL1M/00035860/1.

 

Suma oszacowania wynosi 527 810 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 395 857,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 52 781 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

ZAŁACZNIK DO POBRANIA

 

Położenie: