OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

12 grudnia 2019 r. o godz. 14:30

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego pod adresem ul. Zagrody 2/1 w Krzeszowicach, dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00060316/3. Lokal składa się z 2 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC o łącznej powierzchni użytkowej 29,38 m2. Lokal posiada przynależność w postaci piwnicy o powierzchni 4,06 m2, która znajduje się w budynku obok pod adresem ul. Zagrody 3 w Krzeszowicach.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 90 519,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 67 889,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 9 051,90 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92 8619 0006 0030 0325 8078 0001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 29 listopada 2019 r. godz. 13:00 w miejscu jej położenia

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: