OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Magdalena Dudzic (tel. (52) 355 00 22) ogłasza, że

 

12 grudnia 2019 r. o 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu, ul. Narutowicza 42 w sali 7, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego pow. 53,55 m2 (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c. oraz piwnica 5,10 m2) 88-100 Inowrocław, ul. Wachowiaka 5/39, KW BY1I/00064493/2.

 

Suma oszacowania wynosi 140 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 105 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 14 000,00zł tytułem "Wadium KW64493/2" na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Inowrocławiu 25 1020 1505 0000 0702 0070 1243 albo gotówką w kasie kancelarii ul. Staszica 67, Inowrocław najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W dniu 27.11.2019 r. można oglądać nieruchomość od godz. 10:00 do godz. 10:20. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Położenie: