OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 13:10

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

trzech nieruchomości położonych w Olszewie, gm. Mikołajki, należących do dłużnika Sławomira Parzycha.

1) nieruchomość składająca się z dwóch działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 39 i 98 o łącznej powierzchni 0,8100 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00025472/1. Suma oszacowania wynosi 36 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 450 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 3 660 zł;

2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 40 o powierzchni 0,0800 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, składającym się z czterech pokoi, dwóch kuchni, łazienki i korytarza o łącznej powierzchni użytkowej 96,80 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00025446/0. Suma oszacowania wynosi 133 210 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 99 907,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 321 zł;

3) nieruchomość złożona z działek gruntu oznaczonych numerami 41, 43, 90/2, 99, 101, 142/7 o łącznej powierzchni 7,31 ha. Działka gruntu nr 41 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym w budowie, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 221,96 m2, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00023616/9. Poszczególne działki będą sprzedawane osobno:

a) Suma oszacowania zabudowanej działki gruntu nr 41 o pow. 0,75 ha i niezabudowanej 90/2 o pow. 0,0100 ha wynosi 302 620 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 226 965 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 30 262 zł.

b) Suma oszacowania działki gruntu nr 43 o pow. 0,52 ha wynosi 12 690 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 9 517,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 269 zł.

 

c) Suma oszacowania działki gruntu nr 99 o pow. 0,72 ha wynosi 17 570 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 13 177,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 757 zł.

d) Suma oszacowania działki gruntu nr 101 o pow. 0,45 ha wynosi 10 980 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 8 235 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 1 098 zł.

e) Suma oszacowania działki gruntu nr 142/7 o pow. 4,86 ha wynosi 118 580 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 935 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 858 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Zdjęcia do pobrania.

 

Położenie: