OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Jan Heród zawiadamia, że w dniu

 

5 grudnia 2019 r. o godz. 12:00

 

w Sądzie Rejonowym w Strzelinie – I Wydział Cywilny ul. Bolka I Świdnickiego 7, 57-100 Strzelin odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Szczodrowice 5B, stanowiącej własność dłużnika:

(…)

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w STRZELIN nr WR1T/00025107/9.

- działka gruntu nr 101/3 o powierzchni 794 m2, zabudowana budynkiem gospodarczym w stanie ruiny;

 - działka gruntu nr 100/3 o pow. 446 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 80,48 m2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 118 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 88 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika w Santander Bank Polska S.A. I O. Strzelin 41 1090 2431 0000 0006 1600 0148 lub w gotówce.

 

Szczegółowe informacje o licytacji można uzyskać w kancelarii komornika

pod numerem telefonu (71) 392 30 50.

 

Położenie: