OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska (tel. (87) 427 32 27) ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku, mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28, w sali nr 1, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…),

stanowiącego: mieszkanie własnościowe o pow. 52,60 m2, składające się z 2 pokoi, kuchni i łazienki, położone na parterze wraz z piwnicą o pow. 7,76 m2,

położonego: 11-600 Węgorzewo, Reymonta 4/1,

dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą nr KW OL2G/00013325/0.

 

Suma oszacowania wynosi 85 540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania  i wynosi 57 026,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 8 554,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: