OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki (tel. (68) 322 19 02, (68) 324 62 15) ogłasza, że dnia

 

17 stycznia 2020 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę przy Pl. Słowiański 2 w sali nr 202, odbędą się:

 

godz. 10:00

1) pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00106689/2 działka nr 65/10 oraz działka 65/27 o łącznej powierzchni 0,6264 ha –nieruchomość niezabudowana pełniąca funkcję drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do działek przylegających.

Suma oszacowania wynosi 24 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 18 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 430,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

godz. 10:15

2) pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-007 Niwiska, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00105445/3, działka nr 65/9 o powierzchni 0,7162 ha – nieruchomość niezabudowana pełniąca funkcję drogi wewnętrznej zapewniającej dostęp do działek przylegających.

Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 godz. 10:30

 

3) pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-007 Urzuty, ul. Krótka 2, Urzuty, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00010355/2 o powierzchni 0,15 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym z częścią gospodarczą wolnostojącą – zniszczony po pożarze, stan zły.

Suma oszacowania wynosi 44 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 420,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 godz. 11:00

 

4) pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego pod adresem: 65-530 Zielona Góra, ul. Zawadzkiego „Zośki” 39/3 w zasobach spółdzielni mieszkaniowej: Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa (adres spółdzielni: ul. Morelowa 34), dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00085481/0; o powierzchni użytkowej 49,70 m2 – 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka oraz przynależne pomieszczenie piwniczne.

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 144 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 godz. 11:30

5) pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej pod adresem: 66-008 Świdnica, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00043040/1, działka nr 933/11 o powierzchni 2,27 ha. Nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana.

 

Suma oszacowania wynosi 405 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 304 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 560,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: