Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza Ewa Czuber-Kiełkowicz zawiadamia, że w dniu

 

17 grudnia 2019 r. o godz. 13:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w sali D-33 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako:

1. Udział w wysokości 2/3 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul.

Mała Góra 18 w Krakowie;

2. Udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul.

Mała Góra 18 w Krakowie.

3. Udział w wysokości 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 38 położonym przy ul.

Mała Góra 18 w Krakowie.

 

Udział nr 1 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 208 000,00 zł.

Udział nr 2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 52 000,00 zł.

Udział nr 3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 52 000,00 zł.

 

Cena wywoławcza udziału nr 1 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 156 000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału nr 2 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 39 000,00 zł.

Cena wywoławcza udziału nr 3 w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 39 000,00 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania czyli kwotę ad. 1 – 20 800,00 zł, ad. 2 – 5 200,00 zł, ad. 3 – 5 200,00 zł na rachunek bankowy komornika:

46 1050 1445 1000 0090 6758 3758 ING Bank Śląski SA

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika – Kraków, ul. Wielicka 42A/B6, www.komornikwkrakowie.pl.

 

Położenie: