OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim Mirosław Dziedzic zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w Sądzie Rejonowym w Mińsku Mazowieckim w sali nr 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni zabudowy 170,89 m2, czterokondygnacyjnym. Budynek znajduje się na działce nr 6684 o powierzchni 0,0740 ha, obręb Mińsk Mazowiecki. Działka z dostępem do energii elektrycznej, wodociągu, kanalizacji, gazu. Nieruchomość położona w: Mińsk Mazowiecki, przy ul. Paderewskiego 2.

Posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w: Mińsk Mazowiecki nr SI1M/00024538/9.

 

Suma oszacowania nieruchomości wynosi 723 358,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 542 518,50 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. 72 335,80 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmie można wpłacać na konto komornika PKO-BP SA 73 1020 4476 0000 8402 0022 0434.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (25) 759 28 54

 

Położenie: