OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim Agnieszka Różycka (tel. (44) 649 74 83) ogłasza, że dnia

 

19 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim mającego siedzibę przy ul. Słowackiego 5 w sali nr XVIII, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…), stanowiącej: działka nr 289/1 o powierzchni 0,1065 ha. Część frontowa nieruchomości zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym o pow. zabudowy 121,60 m2. Budynek ten zrealizowany w latach 60 ubiegłego wieku. W głębi nieruchomości znajduje się budynek gospodarczy, zrealizowany w latach 60. ubiegłego wieku, posiada pow. zabudowy wynoszącą 55,20 m2 oraz pow. użytkową wynoszącą 49,70 m2. Teren przedmiotowej nieruchomości jest ogrodzony. Nieruchomość posiada sieć elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Bezpośredni dojazd do siedliska lokalną utwardzoną asfaltem. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica przedmiotowy teren, przewidziany jest, jako teren zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej,

położonej: miejscowość Kosów, ul. Leśna 1, gm. Moszczenica,

dla której Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PT1P/00004833/2.

 

Suma oszacowania wynosi 157 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 117 900,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 720,00 zł, w gotówce lub na konto komornika:

PKO BANK POLSKI S.A. Oddział w Piotrkowie Tryb. 50 1020 3916 2109 0000 2002 5719

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: