OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Dariusz Klimkowski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w sali nr 63 Sądu Rejonowego w Żywcu, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu nr 38 o powierzchni użytkowej 37,91 m2 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Węgierskiej Górce na os. XX-lecia bl. 7, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Żywcu nr BB1Z/00123379/3. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 188/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej KW BB1Z/00091835/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 105 300,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 78 975,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 530,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzający licytację w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu lub na konto komornika 18 1240 4881 1111 0000 5333 8332.

Sprzedaż nie jest objęta podatkiem VAT.

Nabywca zobowiązany jest uiścić podatek PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy z dnia 09.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłaty wynikającej z art. 12 ust. 4 Ustawy z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2015.909 j.t.).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod nr tel. (33) 867 46 45 oraz na stronie

www.komornik.zywiec.pl i www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: