OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Urszula Borkowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2019 r. o godz. 9:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu  mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 27, w sali nr 111, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr TB1T/00051346/0, stanowiącej własność dłużnika (…), na którą to nieruchomość składają się: działka ewidencyjna nr 619 o pow. 0,6057 ha oraz działka ewidencyjna nr 623 o pow. 0,5353 ha, obie położone w miejscowości Furmany, gmina Gorzyce.  

 

Suma oszacowania wynosi 25 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy  oszacowania i wynosi: 18 825,00 zł. 

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania,  to jest 2 510,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrala ex. BGŻ 40 1600 1462 1888 1319 9000 0004

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość  tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym  artykule.

 

Położenie: