OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Wojciech Jędrzejczuk Zastępca Katarzyna Dziedzic (tel. (75) 645 34 40) ogłasza, że dnia

 

5 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Alei Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: prawo własności lokalu mieszkalnego nr 7 (KW JG1K/00014951/1) wraz z udziałem 352/10000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz udziałem 352/10000 w prawie użytkowania wieczystego terenu objętego KW JG1K/00010089/9, położonej: 59-420 Bolków, ul. Polna 4A/7, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW JG1K/00014951/1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 27,20 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 62 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 46 950,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 6 260,00 zł na rachunek bankowy kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: