OGŁOSZENIE O LІСYТАСJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie Maciej Majchrzak (tel. (74) 831 27 22) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2019 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie mającego siedzibę przy Dzierżoniów, ul. Świdnicka 51/- w sali nr 203, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości: nieruchomość rolna niezabudowana w granicach działki nr 944, AM-1, obręb Dobrocin, gmina Dzierżoniów, powiat Dzierżoniów. Działka o pow. 293 959 m2 o regularnym kształcie,

należącej do: (…),

położonej: 58-203 Dzierżoniów, Dobrocin -/-, Dobrocin,

dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SW1D/00053198/2 [NKW: SW1D/00053198/2],

 

Suma oszacowania wynosi 1 304 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 978 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 130 400,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Położenie: