OGŁOSZENIE O LICYTACJI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 grudnia 2019 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę gruntów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 20/10 o powierzchni 0,5758 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni użytkowej 212,22 m2, należącej w części do dłużnika Grzegorza Brudzyńskiego, położonej w miejscowości Śniadowo 24, gm. Mrągowo, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00028305/1.

 

Suma oszacowania wynosi 446 000 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 334 500 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 44 600 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: