OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę gruntów oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 67/2 o powierzchni 0,2474 ha, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 148,25 m2, należącej do dłużnika (…), położonej w miejscowości Nawiady, gm. Piecki, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OL1M/00019052/6.

 

Suma oszacowania wynosi 380 600 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 450 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 38 060 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr: 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: