OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz (tel. (89) 741 32 50) Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

trzech nieruchomości stanowiących gospodarczą całość, złożonych z działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 90, 91/2 i 89/3 o łącznej powierzchni 0,4200 ha, należących do dłużników (…), położonych w Prawdowie nr 14, gm. Mikołajki, dla których Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgi wieczyste o numerach KW OL1M/00025704/7, OL1M/00029166/1 i OL1M/00031443/4. Działka gruntu nr 90 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 2,5 kondygnacyjnym, podpiwniczonym o powierzchni 256,74 m2 i wiatą o powierzchni 57,60 m2. Na działce gruntu nr 89/3 znajduje się domek letniskowy nietrwale związany z gruntem o powierzchni użytkowej 32,50 m2 oraz staw.

 

Suma oszacowania wynosi 1 048 750 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 786 562,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 104 875 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: