OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW OP1K/00030813/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek (tel. (77) 482 46 39) na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

10 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 215, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej, tj. działki nr 4019 a.m.7 o pow. 0,0451 ha, zabudowanej budynkiem w zabudowie szeregowej, położonym przy ul. Orzechowej 10 w Kędzierzynie-Koźlu, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr  KW OP1K/00030813/2 przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu V Wydział Ksiąg Wieczystych.  

Nieruchomość stanowi własność (…).

 

Suma oszacowania wynosi 673 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 448 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 67 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Komornika:

PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454

bądź wpłacić w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: