OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bełchatowie Dominik Krakowiak (tel. (44) 633 86 73) ogłasza, że dnia

 

10 grudnia 2019 r. o godz. 8:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bełchatowie mającego siedzibę przy ul. S. Okrzei 4 w sali nr V, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

niezabudowanej nieruchomości gruntowej należącej do Funresair sp. z o.o.

stanowiącej: działki nr 99/1 i 57 o łącznej pow. 2,5439 ha,

położone: 97-403 Drużbice, Rożniatowice, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 55294 [NKW: PT1B/00055294/9].

 

Suma oszacowania wynosi 97 170,00 zł brutto (79 000,00 zł netto), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 64 780,00 zł brutto (52 666,67 zł netto).

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PODLEGA ORGANICZENIOM WYNIKAJĄCYM Z USTAWY Z DNIA 11 KWIETNIA 2003 R. O KSZTAŁTOWANIU USTROJU ROLNEGO DLA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 717,00 zł brutto w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: