OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

16 grudnia 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 14 odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

sześciu nieruchomości należących do dłużnika (…), położonych w obrębie Woźnice, gm. Mikołajki:

1) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/22 o powierzchni 4,9113 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036032/5.

Suma oszacowania wynosi 127 700 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 85 133,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 770 zł.

2) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/23 o powierzchni 4,9219 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036033/2.

Suma oszacowania wynosi 121 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 81 200 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 180 zł.

3) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/24 o powierzchni 7,4360 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036034/9.

Suma oszacowania wynosi 184 100 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 122 733,34 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 410 zł.

4) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/25 o powierzchni 5,0102 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036035/6.

Suma oszacowania wynosi 130 300 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 86 866,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 13 030 zł.

5) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/26 o powierzchni 5,0158 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036036/3.

Suma oszacowania wynosi 124 200 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 82 800 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 12 420 zł.

6) nieruchomość stanowiąca działkę gruntu oznaczoną numerem geodezyjnym 536/27 o powierzchni 5,0428 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1M/00036037/0.

Suma oszacowania wynosi 118 500 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 79 000 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 11 850 zł.

 

Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr 28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: