OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie Mariusz Posak ogłasza, że w dniu

 

29 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 46 w budynku C, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika (…), położonego: 00-837 Warszawa, ul. Pańska 98/75, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA4M/00423394/4. Lokal mieszkalny składa się z przedpokoju, dwóch łazienek, pokoju z aneksem kuchennym i dwóch pokoi o łącznej powierzchni 92,54 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 924 000,00 zł.

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 693 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 400 zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 37 1440 1143 0000 0000 1660 8882 nie później niż na dzień przed licytacją.

 

Położenie: