OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Stanisław Prus Kancelaria Komornicza nr XIX we Wrocławiu na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 11:20

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę we Wrocławiu przy ul. Podwale 30, w sali 146, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej dwa udziały po 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Krzyckiej 88A/1. Lokal o powierzchni użytkowej 85,20 m2 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Jedynka” z siedzibą: 53-662 Wrocław, ul. Środkowa 3.   

Dla nieruchomości IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00188528/8.

 

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 402 300,00 zł.

Suma oszacowania jednego udziału 1/2 w nieruchomości wynosi 201 150,00 zł.

 

Cena wywołania jednego udziału 1/2 w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 150 862,50 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 20 115,00 zł za jeden udział.

 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 344 70 19.

 

Położenie: