OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lubinie Bartłomiej Kosiński Kancelaria Komornicza z siedzibą w Polkowicach, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w sali nr X w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lubinie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie prowadzi Księgę Wieczystą o numerze LE1U/00075322/3, opisanej jako nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów nr 307/97, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej oraz budynkiem garażowym. Działka nr 307/97, powierzchnia 1 038 m2. Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, z mieszkalnym poddaszem niepodpiwniczonym. Parter: przedpokój, kuchnia z salonem, pokój, łazienka, kotłownia, poddasze: 3 pokoje, łazienka, korytarz. Powierzchnia użytkowa 170,00 m2. Budynek garażowy: wolnostojący, jednokondygnacyjny, jednostanowiskowy, niepodpiwniczony. Powierzchnia 27,00 m2. Nieruchomość położona jest: Szklary Górne 154, 59-335 Szklary Górne i stanowi własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 786 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 75% wartości oszacowania, tj. kwotę 589 500,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 78 600,00 zł, najpóźniej na dzień przed licytacją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się z Polkowicach, ul. Skalników 46 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można także wpłacić na konto komornika w:

Banku Spółdzielczym w Przemkowie Centrala 91 8653 0004 0000 0097 1339 0001.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii.

 

Położenie: