OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

18 grudnia 2019 roku o godz. 9:15

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala nr XIX, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 części we współwłasności nieruchomości, opisanej jako działka gruntu o numerze ewidencyjnym 553/2 o łącznej powierzchni użytkowej 0,3136 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 54,00 m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 70,00 m2, położonej w miejscowości Gruszka, gmina Zagnańsk. Nieruchomość  w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydziale VI Ksiąg Wieczystych posiada założoną księgę wieczystą nr KI1L/00063640/4.

 

Nieruchomość oszacowana jest na  łączną kwotę: 307 662,00 zł.

Wartość udziału w 1/2 części we współwłasności wynosi 153 831,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę:
102 554,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania udziału w wysokości 1/2 części w kwocie  15 383,10 zł.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Położenie: