OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00016095/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/2 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 66-530 Drezdenko, ul. Marszałkowska 16/5, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00016095/5.

Przedmiotowa nieruchomość to lokal mieszkalny o pow. 51,50 m2, położony w Drezdenku ul. Marszałkowska 16/5, usytuowany na I piętrze, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju. Budynek, w którym znajduje się lokal jest kilkurodzinny, dwupiętrowy bez poddasza i balkonów, 1-klatkowy, całkowicie podpiwniczony, wybudowany przed 1939 r. Na każdej kondygnacji znajdują się po 3 lokale mieszkalne. Budynek wyposażony jest w instalacje energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjną i gazową. Stan techniczny budynku określa się jako średni.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 38 950,00 zł.

Cena wywołania udziału 1/2 wynosi: 29 212,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: 3 895,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

Położenie: