OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00011243/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 11/200 w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GW1K/00011243/3.

Przedmiotową nieruchomość stanowi działka nr 199/4 o pow. 0,0451 ha, całość Br/PsIV, położona w Starym Kurowie przy ul. Leśnej 3, której zabudowę stanowi budynek gospodarczo-garażowy o pow. zabudowy 231,00 m2. Udział 11/200 obejmuje połowę segmentu garażowego w ww. budynku o pow. 22,54 m2. Budynek gospodarczo-garażowy jest w zabudowie szeregowej z budynkiem mieszkalnym kilkurodzinnym, parterowy niepodpiwniczony, o tradycyjnej konstrukcji i technologii budowy, wybudowany przed 1939 r. W budynku znajduje się 5 segmentów garażowych i 3 segmenty gospodarcze, użytkowane przez kilku współwłaścicieli mających udziały w nieruchomości. Stan techniczny budynku określa się jako niezadowalający. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i telefonicznej.

 

Suma oszacowania udziału 11/200 wynosi: 3 000,00 zł.

Cena wywołania udziału 11/200 wynosi: 2 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 300,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454 lub w kasie kancelarii.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

Położenie: