OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00051845/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia  

 

2 grudnia 2019 r. o godz. 14:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju dziennego z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, komunikacji, łazienki z WC o łącznej pow. użytkowej 60,0900 m2. Lokal posiada balkon o pow. 15,57 m2 z wyjściem z pokoju dziennego i jednej sypialni. W drugiej sypialni znajdują się dwa balkony francuskie, stanowiącej własność: (…), położonego: 55-200 Oława, ul. Kutrowskiego 41/9, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00051845/1.

Z własnością lokalu związany jest udział 521/10000 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu w granicach działki gruntu nr 135 oraz działki nr 136/2 (am-24).

 

Suma oszacowania wynosi 275 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 700,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 27 560,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 23 2030 0074 5151 0000 2015 3718

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: