OBWIESZCZENIE O I LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 W NIERUCHOMOŚCI

nr GW1K/00023710/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Krajeńskich Przemysław Gągało, na podstawie art. 955 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich, ul. Rynek 2-3, w sali nr 13, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 w nieruchomości położonej: 66-500 Strzelce Krajeńskie, Bobrówko, dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Kraj. IV Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1K/00023710/5.

Przedmiotem sprzedaży jest zabudowana działka o nr 73/3 o pow. 0,6272 ha, całość Br/RIVb, położona w Bobrówku przy ul. Lipowej. Zabudowę działki stanowi wolnostojący budynek magazynowo-gospodarczy z zapleczem socjalno-biurowym o powierzchni użytkowej 991,00 m2 oraz pozostałości po nieznanej budowli. Budynek jest parterowy, niepodpiwniczony z zadaszeniem (rodzaj wiaty stalowej) i niewielką rampą załadowczą, usytuowanymi przy południowej ścianie budynku. Dojazd do nieruchomości przebiega dwoma drogami gruntowymi. Nieruchomość ma dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej. Dla terenu, w którym położona jest nieruchomość nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi: 103 500,00 zł.

Cena wywołania udziału 1/2 wynosi: 77 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 350,00 zł – najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika). Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Gorzowie

54 1020 1967 0000 8202 0052 4454.

 

Szczegółowych informacji komornik udziela pod numerem tel. (95) 763 17 65.

Położenie: