OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Busku-Zdroju Paweł Masalski Kancelaria nr III zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

11 grudnia 2019 r. o godz. 14:20

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju, sala numer 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczona jako działka numerem 601 o pow. 0,3700 ha, położona pośród terenów leśnych. Działkę stanowią użytki leśne LsVI-lasy o pow. 0,3200 ha, oraz łąki ŁVI o pow. 0,0500 ha. Dojazd do działki drogą leśną gruntową nieutwardzoną, położona w obrębie 0009 Nowym Folwarku, powiat buski. Dla przedmiotowej działki Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1B/00032799/7. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 176,32 m2, oraz budynkiem garażowym w budowie, oznaczona jako działka ewidencyjna numer 11 o pow. 2,0600 ha stanowią użytki orne B R IVb jako użytki rolne zabudowane o pow. 0,0600 ha, grunty orne R IIIb o pow. 0,5800 ha, grunty orne R IVa o pow. 0,4400 ha, grunty orne R IVb o pow. 0,9600 ha oraz rowy W R IIIb o pow. 0,0200 ha; położona w Nowym Folwarku, obręb 0009 Nowy Folwark, powiat buski. Uzbrojenie terenu częściowe – energia elektryczna, wodociągi. Nieruchomość położona przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotowa działka posiada księgę wieczystą o numerze KI1B/00032797/3. Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5, o pow. 0,0200 ha, w całości stanowią tereny zabudowane obręb 0009 Nowy Folwark, na którą składa się prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budynku stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności objętej księgą wieczystą numer KI1B/00044491/5. Działka jest w części zabudowana budynkiem sklepu. Uzbrojenie terenu częściowe – woda z wodociągu i energia elektryczna. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej. Właścicielem nieruchomości gruntowej jest Gmina Busko-Zdrój, zaś użytkownikami wieczystymi nieruchomości, dłużnicy (…), którzy są jednocześnie właścicielami budynku na tej nieruchomości. Działka gruntu numer 115/5 oddana w użytkowanie wieczyste na 99 lat. Prawo użytkowania wieczystego wygasa w 2095 roku.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka numer 601 oszacowana jest na kwotę: 11 694,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 7 796,00 zł. Stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (…), posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00032799/7 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka numer 11 oszacowana jest na kwotę: 494 260,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 329 506,66 zł. Stanowiącej własność dłużnika (…) posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00032797/3 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka numer 115/5 na którą składa się prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności budynku (stanowiącego od gruntu odrębny przedmiot własności oszacowana jest na kwotę 138 845,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 92 563,33 zł. Stanowiącej własność dłużników na zasadzie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej (…) posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1B/00044491/5 w Sądzie Rejonowym w Busko-Zdrój.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w gotówce, na konto komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: