OGŁOSZENIE O LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia

 

4 grudnia 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64A, w sali nr 1.05, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, położonego: 85-039 Bydgoszcz, ul. Hetmańska 15/1, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00138385/5.

Suma oszacowania wynosi 286 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 191 133,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 28 670,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl

Położenie: