OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Bernadeta Brzóska zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

29 listopada 2019 r. o godz. 11:00

 

w sali nr 106 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Francuskiej 70A, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 3/4 w ograniczonym prawie rzeczowym w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach, przy ul. Żurawiej 26/24, w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Silesia” w Katowicach, dla którego nie została założona księga wieczysta. Udział przysługuje dłużnikowi.

Lokal nr 24, o powierzchni 37,80 m2 usytuowany jest na czwartym piętrze budynku pięciokondygnacyjnego. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki.

 

Udział wynoszący 3/4 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego oszacowany jest na kwotę 78 000,00 zł. Cena wywoławcza w niniejszej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 58 500,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych). Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 7 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunku bankowym komornika nr 06 1050 1214 1000 0022 6583 0857 ING Bank Śląski S.A. w Katowicach oraz przedłożyć na licytacji dowód wpłaty. Rękojmię złożyć można także w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

 

Położenie: