OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Goleniowie Norbert Korzeniewski zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu:

 

27 listopada 2019 r. o godz. 14:30

 

sala 114 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Goleniowie przy ul. Kilińskiego 8, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 211/20 o powierzchni 5 551 m2 zabudowaną budynkiem biurowo-warsztatowym w zabudowie zwartej o powierzchni użytkowej 934,67 m2. Część budynków stanowiących hale, w skutek pożaru w listopadzie 2016 roku uległa zniszczeniu. Nieruchomość położona jest w miejscowości Danowo 33A i stanowi własność dłużnika: PARTNER Systemy Okien i Drzwi Piotr Paszkowski i Jakub Paszkowski Sp. Jawna z siedzibą w Danowie.

Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Goleniowie nr SZ1O/00021100/3. Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 295 800,00 zł+ 23% VAT, tj. 68 034,00 zł = 363 834,00 zł.

II cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 197 200,00zł + 23%VAT, tj. 45 356,00 = 242 556,00 zł.

Rękojmia wynosi 36 383,40 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości w terminie do dnia 26.11.2019 r. na konto komornika nr 46 1240 3927 1111 0010 4352 2245 Bank Pekao SA (decyduje data wpływu środków na rachunek komornika) lub w kancelarii komornika przy ul. B. Prusa 17 w Goleniowie (do godz. 15:00) w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Położenie: