OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pleszewie Piotr Tomczak (tel./fax (62) 761 07 14) ogłasza, że dnia

 

3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Pleszewie, mającego siedzibę przy ul. Malińskiej 21, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego położonego w Karminie 9/3, 63-330 Dobrzyca, dla którego Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KZ1P/00020989/5 (wraz z udziałem wynoszącym 985/53558 w prawie własności gruntu o numerze księgi wieczystej KZ1P/00024843/8 i częściach wspólnych budynku).

 

Suma oszacowania wynosi 107 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 80 250,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 10 700,00 zł w gotówce.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Kaliszu

18 1020 2212 0000 5902 0079 7480

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: