OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
KW WR1O/00027879/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 71) ogłasza, że dnia  

 

27 listopada 2019 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z pokoju, kuchni, łazienki, przedpokoju o łącznej pow. 24,7100 m2, należącego do dłużnika: (…), położonego: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 7/8, dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00027879/1. W ramach udziału w nieruchomości wspólnej właściciel lokalu korzysta z pomieszczenia piwnicznego o pow. 2,82 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 12786/1000000 w częściach wspólnych nieruchomości KW WR1O/00012762/0.

 

Suma oszacowania lokalu mieszkalnego wynosi 112 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 225,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 230,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99

 

Położenie: