OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztof Mańkowski (tel. (56) 661 60 74) ogłasza, że dnia

 

28 listopada 2019 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu X Wydział Cywilny, mającego siedzibę przy ul. Młodzieżowej 31, w sali nr 308, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej (pow. 335 m2), zabudowanej budynkiem jednorodzinnym wolnostojącym (pow. użyt. 94,73 m2) i budynkiem garażowym (pow. użyt. 41,29 m2), położonej: 87-162 Lubicz Dolny, Małgorzatowo 5c, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW TO1T/00075517/3.

 

Suma oszacowania wynosi 109 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi   72 666,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 900,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto Sądu Rejonowego w Toruniu BGK O. Toruń 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Krzysztofa Mańkowskiego Alior Bank SA Centrala 76 2490 0005 0000 4500 7209 2320. 

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: