OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Czesław Walczak (tel. (76) 852 56 92 – od godz. 9 do 13) ogłasza, że dnia

 

13 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Legnicy mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 1-3 w sali nr 6, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 87,49 m2 płożonego na IV piętrze składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, WC, garderoby, przedpokoju, położonego: 9-220 Legnica, Złotoryjska 16/18/20, dla którego Wydział VI Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy prowadzi księgę wieczystą nr KW LE1L/00074632/4 [NKW: LE1L/00074632/4].

 

Suma oszacowania wynosi 262 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 196 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26 200,00 zł na konto kancelarii komornika: ING Bank Śląski SA O. w Legnicy 56 1050 1748 1000 0022 0595 9295 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Oglądanie nieruchomości odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 9:30.

 

Położenie: