OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Piotr Rozmiarek ogłasza, że w dniu

 

3 grudnia 2019 r. o godz. 9:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kościanie mającego siedzibę przy pl. Niezłomnych 2 w sali nr XIX, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości lokalowej położonej pod adresem Kościan, ul. Młyńska 1/7, gmina Kościan, dla której Sąd Rejonowy w Kościanie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1K/00049541/8. Nieruchomość oznaczona numerem 7 stanowiąca lokal mieszkalny zlokalizowana w budynku wielorodzinnym III-piętrowym oznaczonym numerem 1 położonym przy ulicy Młyńskiej w miejscowości Kościan posiada powierzchnię użytkową 34,26 m2, składa się z pokoju z aneksem kuchennym, łazienki z WC i korytarza. Instalacje techniczne: prąd, gaz, wodociąg, kanalizacja sanitarna, c.o. i c.w. z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku. Stan techniczny lokalu zadowalający o wykończeniu standardowym.

 

Suma oszacowania wynosi 154 010,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 507,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 401,00 zł na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 41 2030 0045 1110 0000 0416 4450

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być także złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Informacje na temat licytacji można uzyskać także w kancelarii komornika (tel. (65) 555 50 02) lub na stronie internetowej www.komornik.koscian.pl

 

Położenie: