OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 grudnia 2019 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze mającego siedzibę pod adresem pl. Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, w sali nr 202, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości zabudowanej położonej pod adresem: 66-002 Stary Kisielin, ul. Szkolna 28, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1E/00027883/4 o powierzchni 0,07 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej ok 100,00 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 306 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 630,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Zielonej Górze

76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

 

Położenie: