OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jacek Dober (tel. (52) 330 00 22) ogłasza, że dnia

 

27 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XII Wydział Cywilny mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64A w sali nr 1.05, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej: 85-373 Bydgoszcz, ul. Maciejowicka 14, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW BY1B/00050927/6.
Suma oszacowania wynosi 398 446,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 298 834,50 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 39 844,60 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Bliższe informacje na stronie www.jacekdober.komornik.pl

 

Położenie: