OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jadwiga Żuralska (tel. (59) 842 45 71, 842 44 16) ogłasza, że dnia

 

18 grudnia 2019 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku mającego siedzibę przy ul. Szarych Szeregów 13 w sali nr 101, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego składającego się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, piwnicy o pow. 1,50 m2, o łącznym obszarze 53,50 m2, należącego do dłużnika: Daniel Parol;

położonego: 76-200 Słupsk, ul. Bohaterów Westerplatte 53 F/5,

dla którego Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SL1S/00071902/0.

 

Suma oszacowania wynosi 139 516,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 637,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 13 952,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BNP Paribas Bank Polska S.A. Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

06 1600 1462 1870 0855 4000 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Położenie: