OGŁOSZENIE O LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lutego 2020 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, ul. Warszawska 45, odbędzie się

 

PIERWSZA    LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 53,20 m2, składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c.,

położonego: 40-136 Katowice, Słoneczna 83 G/12, Katowice,

wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” (adres spółdzielni: 40-592 Katowice, ul. Mikołowska 125a), dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: KA1K/00094193/6].

 

Suma oszacowania wynosi 173 860,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 130 395,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 386,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 – po uzgodnieniu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej 45 – Wydział II Cywilny odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46.

 

Położenie: