OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bartoszycach Mariusz Goławski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

21 listopada 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bartoszycach mającego siedzibę pod adresem Bartoszyce, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w obrębie nr 32 Szczurkowo w gminie Sępopol, składającej się z działek ewidencyjnych nr 119/1, 138/1, 139/1 i 154/1 o łącznej powierzchni 6,20 ha, położonej pod adresem: 11-210 Sępopol, Szczurkowo, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1Y/00032659/7.

Suma oszacowania wynosi 248 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 165 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 800,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Millennium 22 1160 2202 0000 0000 6191 1337.

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Położenie: