OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Szymon Krawczyk (tel. (77) 54 77 050) ogłasza, że dnia

 

6 grudnia 2019 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 a w sali nr 129, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu mieszkalnego należącego do: (…), stanowiącego odrębną nieruchomość o pow. użytkowej 39,4400 m2 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu wynoszącym 46/10000 w prawie współwłasności działek gruntu. Każdoczesnemu właścicielowi lokalu przysługuje uprawnienie do wyłącznego korzystania z przyległego balkonu. Lokal znajduje się na III piętrze i składa się z przedpokoju, łazienki i salonu z aneksem kuchennym. Lokal wyposażony jest w energię elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, centralne ogrzewanie. Położonego: 45-759 Opole, ul. Tęczowa 23/21, dla którego Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: OP1O/00145602/3].

 

Suma oszacowania wynosi 195 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 146 475,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 19 530,00 zł w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić w kasie Kancelarii lub na konto komornika:

Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe nr 1 w Krakowie

84 1600 1462 1836 2670 2000 0001.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację (5.12.2019 r.).

 

Położenie: