OGŁOSZENIE O LICYTACJI STATKU MORSKIEGO

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Artur Masojć, Kancelaria Komornicza nr I w Kamieniu Pomorskim, ogłasza, że

 

25 listopada 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 13, w sali nr 209, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

statku morskiego REZON o nr PRS 420258, nr IMO 7034543

 

wpisanego do rejestru okrętowego stałego prowadzonego przez Izbę Morską przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie pod numerem ROS/S/167 znajdującego się: 72-420 Dziwnów, Nabrzeże Belony, stanowiącego własność: (…). Kuter stalowy rybacki ŚWI 105, ex UST-105 został zbudowany w latach 1963-64 i przebudowany w 2004 r. przez Stocznię Master w Szczecinie przeznaczony do połowów ryb na otwartym morzu z ograniczonym rejonem pływania na Bałtyku. Wymiary kutra: długość: 27,00 m; szerokość: 6,57 m, wysokość boczna: 3,67 m. Jednostka została wykreślona z Rejestru PRS w dniu 20 lipca 2010 r. Za wycofanie z rybołówstwa przedmiotowej jednostki została już wypłacona przez ARiMR pomoc finansowa.

 

Suma oszacowania wynosi 1 000 000,00 .

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 750 000,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 100 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O. w Szczecinie 58 1440 1143 0000 0000 0350 9915,

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość (tu: statek morski) tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

 

Położenie: