OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu-Zdroju Aleksandra Krenzel-Huchel Kancelaria Komornicza nr I w Jastrzębiu-Zdroju zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

22 listopada 2019 r. o godz. 10:30

 

w sali nr 155 Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Jastrzębie-Zdrój, przy ul. Warmińskiej 11/9, posiadającego założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju o numerze: GL1J/00022836/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 112 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 84 000,00 zł.

 

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny czteropiętrowy, znajduje się na II piętrze budynku o pow. użytkowej 47,30 m2, składa się z 3 pokoi, łazienki, kuchni, przedpokoju. Lokal nie posiada balkonu, posiada dostęp do pomieszczenia dodatkowego – piwnicy.  

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości w wysokości 11 200,00 zł, najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji  w gotówce lub w inny wskazany przez komornika sposób.

 

Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po uprzednim kontakcie z Kancelarią Komornika – tel. (32) 476 25 30. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w Kancelarii Komornika.

W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649) od 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Położenie: